Pro individuální nabídku volejte 800 128 836

Účel úvěru

Úvěr Artesa DEVELOPMENT slouží zejména k financování nákupu nebo výstavby (rekonstrukce) nemovitostí určených k následnému prodeji nebo pronájmu, kde jsou zdrojem splácení úvěru výnosy z příjmů prodeje nebo nájmů

Základní parametry úvěru Artesa DEVELOPMENT

  • výše úvěru 0,5 - 30 mil. Kč 
  • úroková sazba od 6,9% p.a.
  • výše úvěru je poskytována maximálně do 80% hodnoty nemovitosti (nakupované, ve výstavbě nebo rekonstrukci)
  • splatnost úvěru 1 - 5 let (individuálně dle vyhodnocení klienta)
  • postupné čerpání jednotlivých tranší schváleného úvěrového rámce dle postupu stavebních prací (dohodnutých etap rozestavěnosti)

Zajištění úvěru

  • zástavou vlastní nebo kupované nemovitosti (příp. nemovitosti ve vlastnictví třetí osoby), obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení s přímým přístupem na pozemek
  • zástavou pohledávek z pojistného plnění pojištěné nemovitosti
  • dohodou směnečného práva včetně blankosměnky vystavené Klientem
  • dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě