Pro individuální nabídku volejte 800 128 836

Úvěr Artesa Flexi

Úvěr Artesa Flexi slouží zejména k financování provozních a investičních potřeb, oběžných prostředků, přechodného nedostatku finančních prostředků, financování odkupu obchodních podílů, akvizice podnikatelských subjektů a refinancování provozního nebo investičního úvěru v bance

Základní parametry

 • individuální posouzení každé žádosti
 • poskytovaná výše úvěru 0,5 - 30 mil. Kč
 • úroková sazba od 6,9 % p.a.
 • splatnost v rozmezí 1 – 15 let (1 - 5 let v případě provozního financování)
 • podmínky přizpůsobené potřebám klienta
 • čerpání jednorázové i postupné
 • individuální splátkový kalendář

Zajištění úvěru

 • nemovitostí vlastní nebo ve vlastnictví třetí osoby (obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení s přímým přístupem na pozemek)
 • zástavou pohledávek z pojistného plnění pojištěné nemovitosti
 • dohodou směnečného práva včetně Blankosměnky vystavené Klientem
 • dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě