Aktuality

Představenstvo družstva Artesa, spořitelní družstvo, se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 110 00, IČ: 25778722, oznamuje konání členské schůze, která se svolává v souladu s ustanoveními § 239 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bude se konat dne 29. června 2012 od 10:00 hodin v sídle družstva.

Více

Oznámení o změně

Představenstvo spořitelního družstva Artesa na svém lednovém zasedání rozhodlo, že pro značný zájem se s účinností od 17. ledna 2011 mění výše minimálního vkladu u produktů Termínovaný vklad Artesa Bonus a Termínovaný vklad Artesa FIX z částky 1 000 000 Kč na 5 000 000 Kč.

Více

Vklady našich klientů budou nyní ještě lépe chráněny. S účinností od 31. prosince 2010 došlo ke zvýšení náhrad u pojištění vkladů Artesa z dosavadních 50.000 eur na 100.000 eur (asi 2,5 milionu korun), a to na základě novely zákona o bankách.

Více

S potěšením vám představujeme nové internetové stránky družstevní záložny Artesa. Zahájení provozu nových webových stránek následovalo po přejmenování záložny Artesa a po jejím přestěhování z Ostravy do Prahy v prvním čtvrtletí 2010. Po přijetí nového loga a barevnosti tak jde o první viditelnou změnu v identitě záložny.

Více

S potěšením vám představujeme nové internetové stránky družstevní záložny Artesa. Zahájení provozu nových webových stránek následovalo po přejmenování záložny Artesa a po jejím přestěhování z Ostravy do Prahy v prvním čtvrtletí 2010. Po přijetí nového loga a barevnosti tak jde o první viditelnou změnu v identitě záložny.

Více

1. investiční záložna – spořitelní a úvěrní družstvo změnilo rozhodnutím valné hromady svůj název na Artesa, spořitelní družstvo. Přijetí nového názvu Artesa je logickým vyústěním procesu změny nepřímého vlastníka družstevní záložny, na kterou navazuje přemístění sídla záložny a používání nového loga spolu s novými identifikačními grafickými prvky....

Více