Aktuality

Představenstvo družstva Artesa, spořitelní družstvo, se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 110 00, IČ: 25778722, oznamuje konání členské schůze, která se svolává v souladu s ustanoveními § 239 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bude se konat dne 29. června 2012 od 10:00 hodin v sídle družstva.

Více

Představenstvo družstva Artesa, spořitelní družstvo, se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 110 00, IČ: 25778722, oznamuje konání členské schůze, která se svolává v souladu s ustanoveními § 239 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bude se konat dne 29. června 2012 od 10:00 hodin v sídle družstva.

Více

Oznámení o změně

Představenstvo spořitelního družstva Artesa na svém lednovém zasedání rozhodlo, že pro značný zájem se s účinností od 17. ledna 2011 mění výše minimálního vkladu u produktů Termínovaný vklad Artesa Bonus a Termínovaný vklad Artesa FIX z částky 1 000 000 Kč na 5 000 000 Kč.

Více

Vklady našich klientů budou nyní ještě lépe chráněny. S účinností od 31. prosince 2010 došlo ke zvýšení náhrad u pojištění vkladů Artesa z dosavadních 50.000 eur na 100.000 eur (asi 2,5 milionu korun), a to na základě novely zákona o bankách.

Více

S potěšením vám představujeme nové internetové stránky družstevní záložny Artesa. Zahájení provozu nových webových stránek následovalo po přejmenování záložny Artesa a po jejím přestěhování z Ostravy do Prahy v prvním čtvrtletí 2010. Po přijetí nového loga a barevnosti tak jde o první viditelnou změnu v identitě záložny.

Více

S potěšením vám představujeme nové internetové stránky družstevní záložny Artesa. Zahájení provozu nových webových stránek následovalo po přejmenování záložny Artesa a po jejím přestěhování z Ostravy do Prahy v prvním čtvrtletí 2010. Po přijetí nového loga a barevnosti tak jde o první viditelnou změnu v identitě záložny.

Více