Aktuality

1. investiční záložna – spořitelní a úvěrní družstvo změnilo rozhodnutím valné hromady svůj název na Artesa, spořitelní družstvo. Přijetí nového názvu Artesa je logickým vyústěním procesu změny nepřímého vlastníka družstevní záložny, na kterou navazuje přemístění sídla záložny a používání nového loga spolu s novými identifikačními grafickými prvky....

Více