Informace o změnách ve složení představenstva Artesy, spořitelního družstva

Vážení členové,

rádi bychom Vás seznámili s personálními změnami s účinností od 1. února 2020. 

Pozici člena představenstva, pověřeného funkcí „ředitele pro řízení úvěrových a provozních rizik“ bude nově zastávat pan Ing. Peter Lukáč, který dále převezme odpovědnost za úsek řízení úvěrových rizik, provozní úsek a agendu řízení operačních rizik.

Na pozici místopředsedy představenstva byl nově jmenován pan Ing. Tomáš Plzák, který bude i nadále vykonávat funkci „finančního ředitele“.

V souvislosti s výše uvedenými změnami dojde i k úpravám kompetencí funkce předsedy představenstva a generálního ředitele pana Ing. Petra Illetška, MBA, který bude nyní odpovídat za oddělení právní, compliance a AML, dále tým IT a podpory, personální oddělení a tým administrativní podpory. Nově také převezme odpovědnost za vedení v obchodním úseku.

Cílem nového složení představenstva je podpora strategického fungování spořitelního družstva a udržení i nadále kladného výsledku hospodaření.