Odklad splátek a úvěrů pro podnikatele a firmy

Vážení klienti,

v případě, že u nás máte sjednaný podnikatelský úvěr (vyjma úvěrových produktů, u kterých je moratorium vyloučeno) čerpaný před 26. březnem a dostali jste se v souvislosti s pandemií COVID-19 do finančních potíží, můžete si u nás zdarma zažádat o odklad splátek. Ochranná doba začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nám doručíte Vaše oznámení o úmyslu ochrannou dobu využít a skončí 31. července nebo 31. října 2020. Během této doby se úvěr (právnickým osobám) nadále úročí podle uzavřené smlouvy.

Formulář k odkladu splátek naleznete v sekci dokumenty ke stažení. Vyplněnou a podepsanou žádost odešlete svému regionálnímu obchodnímu manažerovi.

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o odkladu splátek je 30 dnů. Budeme však dělat vše pro to, aby Vaše žádost byla vyřízena co nejdříve. Po podání žádosti obdržíte e-mail, který potvrdí přijetí žádosti ke zpracování.  Následně Vám ve lhůtě 30 kalendářních dnů zašleme nový splátkový kalendář zohledňující počátek a konec ochranné doby. Zároveň během procesu zpracování vaši žádosti budete informováni, pokud u některých úvěrů není možné Vaší žádosti vyhovět z důvodů, že je daný úvěr z působnosti zákona vyloučen nebo byly splátky úvěru k datu 26.03.2020 po splatnosti více jak 30 dnů.

Odklad splátek v režimu zákonného moratoria je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků.

Artesa, spořitelní družstvo