Výplata vypořádacích podílů

Výplata podílů a členských vkladů ukončených ke dni 31.12.2019 byla zahájená v zákonné lhůtě do 3 měsíců od konání řádné členské schůze, která se konala 30.6.2020. Pokud by byly dodrženy nejzazší termíny, vypořádací podíl by byl vyplacen nejpozději do 30.09.2020.