Otevřené bankovnictví - API

OTEVŘENÉ BANKOVNICTVÍ

Otevřené bankovnictví je způsob, jak můžete sdílet informace o svých účtech v Artese s ověřenými partnerskými aplikacemi. Tuto možnost přinesla evropská legislativa PSD2 a novela zákona o platebním styku.

Co je to API?

API (Application Programming Interface) je prostředí, které Artese umožní bezpečným způsobem poskytovat aplikacím třetích stran například informace o účtech a platbách.

Co je to partnerská aplikace?

Partnerská aplikace (neboli aplikace třetí strany) je webová nebo mobilní aplikace jiné společnosti či banky, které můžete dát souhlas k propojení s vaším účtem. Otevřené bankovnictví není povinné ani automatické, o povolení přístupu aplikaci rozhodujete vy.

Jaká oprávnění mohu aplikaci udělit?

V otevřeném bankovnictví můžete udělovat 4 typy oprávnění. Třemi z nich umožníte aplikaci pouze získávat informace, přičemž rozsah údajů se liší podle zvoleného oprávnění. Může se tak jednat buď o základní údaje o účtu (číslo účtu, majitel apod.), nebo může aplikace zjistit výši zůstatku na vašem účtu, anebo jí může být dostupná vaše transakční historie. Ve všech třech typech oprávnění se jedná pouze o čtení informací, aplikace nemá v žádném případě možnost na vašem účtu cokoli měnit. Čtvrtý stupeň oprávnění umožní aplikaci provádět z vašeho účtu platby.

Jste vývojář aplikací?

Pokud se chcete napojit na naše API nebo získat podrobné technické informace, pokračujte na náš API developer portál: https://developer.artesa.cz/