Chcete požádat o pronájem bezpečnostní schránky?

Kontaktujte nás na zelené lince číslo 800 128 836 nebo nás navštivte v našem Zákaznickém centru, nebo nám pošlete e-mail.Potřebujete pouze jeden doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas.

V případě, že jste právnická osoba, tak statutární zástupce, kromě svých osobních dokladů, potřebuje také Výpis z obchodního rejstříku. Osoba samostatně výdělečně činná Živnostenský list.

Během schůzky vás seznámíme se všemi náležitostmi a uzavřeme smlouvu o Pronájmu bezpečnostní schránky.

Profesionálně proškolený personál vám osobně vysvětlí obsluhu bezpečnostní schránky. 

Zkrátka stačí jedna návštěva a je to!