Spořicí účet Artesa UNIVERSAL

Spořicí účet, na kterém máte výhodně uložené finanční prostředky stále k dispozici. Jedná se tak o UNIVERSÁLní nástroj pro pravidelné spoření či krátkodobé zhodnocení Vašich finančních prostředků, které nechcete mít vázány.

Přednosti Spořicího účtu Artesa UNIVERSAL

 • prostředky na Spořicím účtu máte kdykoliv k dispozici – žádná Výpovědní lhůta
 • zřízení, vedení i zrušení účtu zdarma
 • žádný minimální vklad ani minimální zůstatek – je to jen na Vás
 • neomezený počet i objem vkladů a výběrů z účtu
 • úroky jsou připisovány na konci každého kalendářního měsíce
 • možnost volby nakládání s úrokovým výnosem:
  • na konci každého měsíce převod úroků kam si budete přát – úroky tak máte ihned k dispozici
  • připsání úroků k zůstatku Spořicího účtu – vydělané úroky tak dále zhodnocujete
 • 100 % pojištění vkladu vč. úroků, až do 100 tis. EUR

Výhody členského vkladu

 • vyšší členský vklad znamená vyšší podíl na zisku družstva
 • vyšší majetková účast a více hlasů na osobu při hlasování na členské schůzi
 • družstvo má stabilní dlouhodobě ziskové hospodaření

Základní parametry

 • účet je uzavírán na dobu neurčitou
 • neomezený příjem plateb nebo hotovostních vkladů na účet
 • bezhotovostní platby lze posílat pouze na dva předem stanovené účty, s možností změny těchto účtů 2x měsíčně

Nadstandardní úrokové sazby

Měna Úroková sazba (p.a.)
CZK 1,70 %

Podmínky k založení Spořicího účtu

 • fyzická osoba nepodnikatel – 2 doklady totožnosti
 • navýšení členského vkladu, aby bylo splněné pravidlo 1:10
Prostředky na Spořicím účtu jsou včetně úroků pojištěny až do výše 100 000 EUR

Přehled změn zákona o spořitelních družstvech včetně vysvětlení jejich dopadů na depozitní vklady a členské vklady členů spořitelního družstva naleznete zde.