Pro individuální nabídku volejte 800 128 836

Účel úvěru

Investiční úvěry slouží zejména k financování nákupu a/nebo obnovy dlouhodobých potřeb pro podnikání - například nemovitostí, obchodních podílů, strojů a zařízení, nehmotného majetku, finančních investic ad., včetně kombinace a refinancování úvěrů s daným účelem kombinace refinancování.

Základní parametry úvěru 

 • individuální posouzení každé žádosti
 • poskytovaná výše úvěru 0,5 - 30 mil. Kč 
 • úroková sazba od 7,2 % p.a.
 • splatnost úvěru 1 - 15 let
 • čerpání jednorázové i postupné
 • individuální splátkový kalendář

Zajištění úvěru

 • zástavou vlastní nebo kupované nemovitosti (příp. nemovitosti ve vlastnictví třetí osoby), obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení s přímým přístupem na pozemek nebo jiného dlouhodobého aktiva, které je předmětem financování
 • zástavou pohledávek z pojistného plnění předmětu financování
 • dohodou směnečného práva včetně blankosměnky vystavené klientem
 • uzavřením notářského zápisu s přímou vykonatelností a uznáním dluhu na výzvu Artesy
 • dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě