Pro individuální nabídku volejte 800 128 836

Účel úvěru

Kontokorentní úvěr slouží zejména k pokrytí krátkodobých finančních potřeb klienta, zejména pak pro financování jeho provozních potřeb a oběžných prostředků. V úvěrové smlouvě je sjednán úvěrový rámec, který umožňuje průběžné čerpání a splácení.

Základní parametry úvěru

  • individuální posouzení každé žádosti
  • poskytovaná výše úvěru 0,5 - 30 mil Kč
  • úročení čerpané částky sazbou od 7,2 % p.a
  • výše úvěru je poskytována maximálně do 80 % hodnoty zajišťující nemovitosti
  • opakované čerpání úvěru po dobu 12 měsíců s možností prodloužení

Zajištění úvěru

  • zástavou vlastní nemovitosti nebo ve vlastnictví třetí osoby (obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení s přímým přístupem na pozemek)
  • zástavou pohledávek z pojistného plnění pojištěné nemovitosti
  • dohodou směnečného práva včetně blankosměnky vystavené klientem
  • uzavřením notářského zápisu s přímou vykonatelností
  • dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě