Pro individuální nabídku volejte 800 128 836

Účel úvěru

Provozní úvěr slouží zejména k financování provozních potřeb, přechodného nedostatku finančních prostředků a refinancování provozního úvěru v JPU.

Základní parametry úvěru

  • individuální posouzení každé žádosti
  • poskytovaná výše úvěru 2 - 30 mil. Kč
  • úroková sazba od 9,0 % p.a.
  • splatnost v rozmezí 1 – 10 let
  • podmínky přizpůsobené potřebám klienta
  • čerpání jednorázové i postupné
  • individuální splátkový kalendář

Zajištění úvěru

  • zástavou oběžných aktiv klienta, která jsou předmětem financování (zásoby, pohledávky – potvrzená nebo oznámená nebo neoznámená zástava),
  • zástavou pohledávek z vkladu na běžném účtu
  • dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě