Pro individuální nabídku volejte 800 128 836

Účel úvěru

Provozní úvěr slouží zejména k financování provozních potřeb, přechodného nedostatku finančních prostředků a refinancování provozního úvěru v JPU.

Základní parametry úvěru

 • individuální posouzení každé žádosti
 • poskytovaná výše úvěru 0,5 - 30 mil. Kč
 • úroková sazba od 7,2 % p.a.
 • splatnost v rozmezí 1 – 5 let
 • podmínky přizpůsobené potřebám klienta
 • čerpání jednorázové i postupné
 • individuální splátkový kalendář

Zajištění úvěru

 • zástavou vlastních nemovitostí popř. nemovitostí ve vlastnictví třetí osoby (obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení s přímým přístupem na pozemek)
 • zástavou pohledávek z pojistného plnění pojištěné nemovitosti
 • dohodou směnečného práva včetně blankosměnky vystavené klientem
 • uzavřením notářského zápisu s přímou vykonatelností a uznáním dluhu
 • dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě