Běžný účet Artesa KONTO v CZK

Běžný účet je základním produktem, který je určen k realizaci hotovostního a bezhotovostního platebního styku a ukládání peněžních prostředků.

Přednosti běžného účtu Artesa KONTO

 • nastavení účtu můžete kdykoliv měnit
 • rychlé a spolehlivé provádění platebních transakcí
 • možnost zřízení platební karty VISA nebo MasterCard

Základní parametry

 • je uzavírán na dobu neurčitou
 • úrokový výnos je zúčtován měsíčně a to k ultimu měsíce
 • navýšení vkladu či jeho výběr je možný kdykoliv
 • výběr hotovosti je možný za těchto podmínek
  • výběr do 100 000,- Kč včetně v jednom dni není nutno avizovat
  • výběr nad 100 001,- Kč v jednom dni nutno oznámit alespoň jeden pracovní den před dnem výběru

Podmínky poskytnutí

 • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • dva doklady totožnosti
 • osobní návštěva