Termínovaný vklad Artesa STANDARD

Kalkulačka

Úroková sazba P.A.
Celkem naspoříte**
čistý výnos
Až 7 % p.a.
Pevná úroková sazba – jistý a předem známý výnos po celou dobu
100% POJIŠTĚNÍ
100% pojištění vkladů včetně úroků - až do 100 tis. EUR
20 000 Kč
Minimální vklad pouhých 20 000 CZK nebo 1 000 EUR

* Prostředky na termínovaném vkladovém účtu jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR, resp. ekvivalentu v Kč.

 ** Reprezentativní příklad: Výše termínovaného vkladu 500.000,- Kč, období vkladu 24 měsíců (2 roky), úroková sazba 6,3 % p.a., Čistý úrok po zdanění 53.550,- Kč. Celková částka Termínovaného vkladu včetně úroků na konci 2-letého období 553.550,- Kč. Podmínkou pro založení takového Termínovaného vkladu je ze zákona členství v družstvu, složení základního členského vkladu ve výši 1.000,- Kč a dalšího členského vkladu ve výši 49.000,- Kč, který ve svém součtu představuje 1/10 výše Termínovaného vkladu. Reprezentativní příklad má pouze informativní charakter.


Artesa. Spolehlivá finanční instituce už od roku 1999.

  • Důvěryhodná česká společnost s více než dvacetiletou tradicí
  • Rodinný přístup a profesionalita
  • Možnost navštívit nás v Praze i Ostravě
  • Nadstandardní úrokové sazby
  • Pojištění termínovaného vkladu včetně úroků až do 100.000,- EUR

Základní parametry Termínovaného vkladu STANDARD

  • Vklad uzavíraný na pevnou dobu trvání
  • Úrokový výnos je připsán spolu s vkladem na váš běžný účet ke dni skončení vkladového období
  • Garantovaná pevná úroková sazba po celou dobu trvání vkladu
  • Termínovaný vklad STANDARD lze uzavřít na dobu od 1 do 60 měsíců
  • Podmínkou je založení členství v družstvu. Základní členský vklad 1.000 Kč a Další členský vklad, v celkové výši 1/10 Termínovaného vkladu (viz. níže "Co je členský vklad a jak se dělí")

Přehled úrokových sazeb

Splatnost
(měsíce)
Minimální zůstatek v CZK / Úroková sazba (p. a.)
od 20 000 CZK
1 0,05 %
3 0,25 %
6 0,55 %
12 7,00 %
24 6,30 %
36 3,00 %
48 3,30 %
60 3,30 %

Často se nás ptáte

Na jakou maximální výši si můžu založit termínovaný vklad?

Maximální výše vašeho termínovaného vkladu není omezena, záleží zcela na vás. Minimální částka je 20.000,- Kč.

Jaké jsou úroky termínovaných vkladů? Mohou se mi v průběhu trvání vkladu měnit?

Aktuální úrokové sazby všech termínovaných vkladů naleznete u jednotlivých produktů. Sazba na vašem termínovaném vkladu je po celou dobu trvání GARANTOVÁNA, tzn. nemůže se změnit.

Můžu svůj termínovaný vklad předčasně ukončit?

Termínované vklady lze ukončit vždy 3 měsíce po datu aktivace, tzn. po připsání veškerých financí na běžný účet klienta. Sankce za předčasný výběr termínovaného vkladu je 1,5 % z vybírané částky, minimálně 1.000,- Kč. Bližší informace o výběrech z termínovaného vkladu naleznete v našem Sazebníku.

Co je to členský vklad a jak se dělí?

Členský vklad je peněžitý vklad do družstva, díky kterému máte práva člena vyplývající ze stanov družstva. Členský vklad se dělí na Základní členský vklad 1.000,- Kč a Další členský vklad v celkové výši 1/10 z uložené částky na termínovaném vkladu. Členské vklady nepodléhají úročení ani zákonnému pojištění. Výše vypořádání tohoto vkladu je provázána s hospodářským výsledkem družstva dle podmínek určených ve stanovách družstva.

Jaké jsou podmínky pro založení a úročení termínovaného vkladu?

Termínovaný vklad si může založit pouze člen družstva. S termínovaným vkladem se automaticky zakládá i běžný účet, který však není nutné aktivně využívat. Termínovaný vklad si můžete založit osobně na pobočce v Praze nebo v Ostravě. K založení je třeba mít u sebe dva doklady totožnosti a 1.000,- Kč v hotovosti ke splacení základního členského vkladu. Pro úročení prostředků na termínovaném vkladu je zapotřebí splňovat pravidlo 1/10 viz. níže.

Co znamená pravidlo 1/10?

Tímto pravidlem se musí řídit všechna spořitelní družstva. Pravidlo 1/10 musíte splňovat, pokud chcete, aby se vám jakýkoliv spořicí produkt u Artesy úročil. Vysvětlení vám dá příklad: 
Klient uloží na termínovaný vklad 100.000,- Kč. K tomuto vkladu je potřeba mít Základní členský vklad 1.000,- Kč a Další členský vklad 9.000,- Kč. Tyto dva vklady dohromady dávají výši 10.000,- Kč členského vkladu tak, aby splňovala pravidlo 1/10 z částky vložené na termínovaný vklad.

Dostanu členský vklad po ukončení spoření zpět?

V případě, že člen u nás již nemá žádný depozitní produkt, může ukončit členství. Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo dle stanov družstva. Pokud členství ukončíte kdykoliv během jednoho roku, členské vklady se Vám vrátí zpět v roce následujícím během července–září.