Představenstvo

Ing. Petr Illetško, MBA

předseda představenstva

Petr Illetško je absolventem ČVUT Praha, fakulty stavební, oboru ekonomiky a řízení a Prague International Business School, kde absolvoval program MBA v oboru finance odborně garantovaný Manchester Metropolitan University. V letech 1993 – 2005 pracoval v TOP manažerských funkcích v oblasti finančních a pojišťovacích služeb nejprve ve společnosti Corfin leasingová a obchodní společnost, a.s., poté jako generální ředitel a místopředseda představenstva ve Vojenském otevřeném penzijním fondu, a.s. a následně jako generální ředitel a předseda představenstva v Pojišťovně Cardif pro Vita, a.s. V letech 2006 – 2012 se věnoval řízení společností na realitním a developerském trhu. V roce 2012 se vrátil do oboru financí a bankovnictví, kde působil nejprve jako finanční ředitel a místopředseda představenstva AVANT investiční společnosti a poté od roku 2013 jako předseda představenstva NEY spořitelního družstva (dříve ANO spořitelní družstvo). V rámci své kariéry byl též aktivní v profesních organizacích, nejprve jako viceprezident a později prezident Asociace penzijních fondů ČR v letech 1997 – 2001 a v současnosti zastává pozici místopředsedy prezídia Asociace družstevních záložen.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici generálního ředitele.

Ing. Tomáš Plzák

místopředseda představenstva

Tomáš Plzák absolvoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své dosavadní praxe se dlouhodobě věnuje finančnímu řízení a daňové problematice. V letech 1999 až 2002 působil v poradenské společnosti Deloitte & Touche jako daňový konzultant a v roce 2002 se stal členem Komory daňových poradců ČR. V letech 2002 až 2012 pracoval na různých manažerských pozicích v oblasti financí nejprve ve společnosti Český Telecom, a.s. a poté v sektoru finančních služeb ve společnostech Provident Financial, s.r.o. v ČR a SR, Aviva životní pojišťovna, a.s. a MetLife pojišťovna a.s. Od roku 2012 působil jako Partner daňového týmu ve společnosti Schaffer & Partner.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici finančního ředitele.

Ing. Peter Lukáč

člen představenstva

Peter Lukáč je absolventem Ekonomické Univerzity v Bratislavě, fakulty podnikového managementu. Po dobu své více než 20ti leté praxe v oblasti řízení rizik načerpal bohaté zkušenosti ve vedení mezinárodních organizací, zaměřených na region CEE (střední a východní Evropa), kde mimo jiné pracoval na pozici ředitele řízení rizik v české pobočce ROYAL BANK OF SCOTLAND a ABN AMRO BANK. Peter Lukáč pracoval také ve společnostech WALLENBERG a ZENTIVA. V současné chvíli je zakladatelem startupu QuantOne s.r.o., zaměřeného na kvantitativní finanční analýzu dat a alternativní investiční strategie.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici ředitele řízení rizik a provozu.