Představenstvo

Jan Roztočil

předseda představenstva

Jan Roztočil je absolventem Open University, kde získal Profesionální diplom v managementu.V letech 1992-2017 pracoval v TOP manažerských funkcích bankovního sektoru, nejprve v Komerční bance, a.s. následně v Citibank a.s., poté jako Senior Relationship manager-Team leader ve Volksbank CZ, a.s, kde načerpal mnoholeté zkušenosti s vedením týmu managerů korporátního bankovnictví, stejně jako zkušenosti v oblasti schvalovacích a bankovních procesů.Od roku 2011 působil v bance Expobank CZ a.s. (dříve LBBW Bank CZ a.s.), kde nejprve zastával pozici Senior Relationship managera, poté Ředitele pro velké společnosti a strukturované financování a následně i pozici Člena představenstva odpovědného za vedení úseku Corporate banking v oblasti zpracování a realizace obchodní strategie.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici generálního ředitele.

Ing. Tomáš Plzák

místopředseda představenstva

Tomáš Plzák absolvoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své dosavadní praxe se dlouhodobě věnuje finančnímu řízení a daňové problematice. V letech 1999 až 2002 působil v poradenské společnosti Deloitte & Touche jako daňový konzultant a v roce 2002 se stal členem Komory daňových poradců ČR. V letech 2002 až 2012 pracoval na různých manažerských pozicích v oblasti financí nejprve ve společnosti Český Telecom, a.s. a poté v sektoru finančních služeb ve společnostech Provident Financial, s.r.o. v ČR a SR, Aviva životní pojišťovna, a.s. a MetLife pojišťovna a.s. Od roku 2012 působil jako Partner daňového týmu ve společnosti Schaffer & Partner.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici finančního ředitele.

Ing. Peter Lukáč

člen představenstva

Peter Lukáč je absolventem Ekonomické Univerzity v Bratislavě, fakulty podnikového managementu. Po dobu své více než 20ti leté praxe v oblasti řízení rizik načerpal bohaté zkušenosti ve vedení mezinárodních organizací, zaměřených na region CEE (střední a východní Evropa), kde mimo jiné pracoval na pozici ředitele řízení rizik v české pobočce ROYAL BANK OF SCOTLAND a ABN AMRO BANK. Peter Lukáč pracoval také ve společnostech WALLENBERG a ZENTIVA. V současné chvíli je zakladatelem startupu QuantOne s.r.o., zaměřeného na kvantitativní finanční analýzu dat a alternativní investiční strategie.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici ředitele řízení rizik a provozu.