Představenstvo

Jan Roztočil

předseda představenstva

Jan Roztočil je absolventem Open University, kde získal Profesionální diplom v managementu.V letech 1992-2017 pracoval v TOP manažerských funkcích bankovního sektoru, nejprve v Komerční bance, a.s. následně v Citibank a.s., poté jako Senior Relationship manager-Team leader ve Volksbank CZ, a.s, kde načerpal mnoholeté zkušenosti s vedením týmu managerů korporátního bankovnictví, stejně jako zkušenosti v oblasti schvalovacích a bankovních procesů.Od roku 2011 působil v bance Expobank CZ a.s. (dříve LBBW Bank CZ a.s.), kde nejprve zastával pozici Senior Relationship managera, poté Ředitele pro velké společnosti a strukturované financování a následně i pozici Člena představenstva odpovědného za vedení úseku Corporate banking v oblasti zpracování a realizace obchodní strategie.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici generálního ředitele.

Ing. Peter Lukáč

člen představenstva

Peter Lukáč je absolventem Ekonomické Univerzity v Bratislavě, fakulty podnikového managementu. Po dobu své více než 20ti leté praxe v oblasti řízení rizik načerpal bohaté zkušenosti ve vedení mezinárodních organizací, zaměřených na region CEE (střední a východní Evropa), kde mimo jiné pracoval na pozici ředitele řízení rizik v české pobočce ROYAL BANK OF SCOTLAND a ABN AMRO BANK. Peter Lukáč pracoval také ve společnostech WALLENBERG a ZENTIVA. V současné chvíli je zakladatelem startupu QuantOne s.r.o., zaměřeného na kvantitativní finanční analýzu dat a alternativní investiční strategie.

V Artese, spořitelním družstvu zastává pozici ředitele řízení rizik a provozu.