Tuzemské platby

Jednorázový i hromadný příkaz k úhradě

Tuzemské převody finančních prostředků z účtu plátce na účet příjemce v CZK.

Expresní platba

Tuzemský příkaz k úhradě, který umožňuje zkrácení standardní lhůty zpracování a finanční prostředky jsou na účet příjemce připsány ve stejný den.

Trvalý příkaz k úhradě

Pravidelně se opakující tuzemský převod finančních prostředků z jednoho účtu v CZK. Hodnota převodu se zpravidla v průběhu účinnosti trvalého příkazu nemění - používá se pro platby pojistného, nájemného atd.

Inkaso

Platební služba, při které se hodnota finančních prostředků odepisuje z účtu plátce, přičemž platební příkaz předkládá příjemce platby na základě souhlasu plátce. Plátce musí mít na svém účtu zřízený platný souhlas s inkasem – používá se pro úhradu telekomunikačních služeb, plateb za energie, atd.

Možnosti úhrady platebních příkazů k úhradě

 • osobně na pobočce
 • prostřednictvím internetového bankovnictví

Náležitosti příkazů k úhradě

Pro realizaci je třeba uvést:

 • povinné údaje 
  • číslo účtu plátce
  • kód banky plátce
  • číslo účtu příjemce
  • kód banky příjemce
  • suma převodu
  • měna převodu
  • datum splatnosti
  • místo datum vyhotovení platebního příkazu
  • podpis plátce
 • nepovinné údaje 
  • označení priority v případě expresní platby
  • variabilní symbol
  • specifický symbol
  • konstantní symbol
  • doplňující údaje

Poplatky

Aktuální výši poplatků naleznete v sazebníku poplatků.