Pro individuální nabídku volejte 800 128 836

Účel úvěru

Developerské úvěry slouží zejména k financování nákupu, výstavby, rekonstrukce nebo refinancování  vynaložených nákladů na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitostí   určených na prodej (celých nemovitostí nebo jednotlivých bytových či nebytových jednotek). Dále k refinancování úvěrů na pořízení či úpravy nemovitostí určených na prodej (celých nemovitostí nebo jednotlivých bytových či nebytových jednotek) a financování kombinace refinancování úvěrů poskytnutých JPÚ a nákupu, výstavby, rekonstrukce popř. refinancování vynaložených nákladů na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitostí   určených na prodej kde jsou zdrojem splácení úvěru výnosy z příjmů prodeje. Refinancování úvěru prodávajícího může být částí kupní ceny

Základní parametry úvěru

 • individuální posouzení každé žádosti
 • poskytovaná výše úvěru 0,5 - 30 mil. Kč
 • úroková sazba od 7,2 % p.a.
 • výše úvěru je poskytována maximálně do 80% hodnoty nemovitosti (nakupované, ve výstavbě nebo rekonstrukci)
 • splatnost v rozmezí 1 – 5 let (individuálně dle vyhodnocení klienta)
 • postupné čerpání jednotlivých tranší schváleného úvěrového rámce dle postupu stavebních prací (dohodnutých etap rozestavěnosti)

Zajištění úvěru

 • zástavou vlastních nebo kupovaných Nemovitosti, které jsou součástí projektu (obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení s přímým přístupem na pozemek)
 • zástavou pohledávek z pojistného plnění pojištěné nemovitosti
 • dohodou směnečného práva včetně blankosměnky vystavené klientem
 • uzavřením notářského zápisu s přímou vykonatelností
 • dalšími akceptovatelnými dozajišťovacími instrumenty po vzájemné dohodě