Artesa Standard OnLine

Spoření OnLine je určeno pro všechny, kteří nemají dostatek času chodit na pobočku a naopak mají dostatek úspor, které chtějí výhodně zhodnotit. Prostřednictvím OnLine žádosti o založení termínovaného vkladu Artesa Standard si jednoduše sami vyberete a nastavíte parametry pro uložení Vašich peněz.

Kdo může o vklad zažádat?

  • Fyzické osoby – nepodnikatelé, kteří jsou občany ČR
  • Fyzické osoby – nepodnikatelé, kteří jsou občané EU a mají povolení k trvalému pobytu na území České republiky
  • Fyzické osoby – nepodnikatelé, kteří jsou občany jiných zemí a mají povolení k trvalému pobytu na území České republiky
  • Osoby, které nejsou stávajícími členy spořitelního družstva Artesa

Jaké doklady budete potřebovat?

  • Občanský průkaz nebo povolení k pobytu v ČR
  • Druhý doklad totožnosti - řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz ZTP, průkaz občana EU nebo zbrojní pas
  • Výpis či smlouvu o účtu vedeného na Vaše jméno v jiné finanční instituci v rámci ČR, ze kterého budete zasílat první platbu na Váš nově založený účet. První platba slouží jako identifikační a jejím obdržením si ověřujeme Vaši totožnost

Při vyplňování OnLine žádosti máte možnost naskenovat všechny výše uvedené dokumenty a nahrát je přímo do žádosti nebo nám následně zaslat jejich fotokopie poštou spolu s podepsanou dokumentací.  

Jaký bude další krok po vyplnění žádosti?

Po úspěšném vyplnění a odeslání Vaší OnLine žádosti obdržíte automaticky generovaný email, který slouží jako potvrzení o doručení žádosti k nám.

Doručení smluvní dokumentace

Po zpracování Vaší žádosti Vám do 5 pracovních dní zašleme do vlastních rukou Artesa zásilku prostřednictvím České pošty. V zásilce spolu se smluvní dokumentací naleznete průvodní dopis s podrobnými informacemi, jak dále postupovat. Podepsané smlouvy spolu s dalšími dokumenty nám poté podle návodu zašlete zpět v odpovědní obálce.

Aktivace účtu

O doručení Vámi podepsané smluvní dokumentace zpět do Artesy, a jejím úspěšném ověření našimi pracovníky Vás budeme informovat emailem, ve kterém Vám zároveň sdělíme instrukce k zaslání první platby z Vašeho Ověřovacího účtu.

NEZASÍLEJTE PROSÍM NA BĚŽNÝ ÚČET ARTESA ŽÁDNÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY dříve, než k tomu budete v e-mailu vyzváni. Pokud tak učiníte, budou peněžní prostředky vráceny zpět na účet, ze kterého přišly. Jakmile bude první platba připsána na Váš běžný účet, částka ve sjednané výši termínovaného vkladu bude automaticky převedena na termínovaný vklad, čímž dojde k jeho aktivaci a celý proces Spoření OnLine bude dokončen.

Od 1. července 2015 se na úročené vklady vložené do záložen vztahuje nové pravidlo 1:10. Přehled změn zákona o spořitelních družstvech včetně vysvětlení jejich dopadů na termínované vklady a členské vklady členů spořitelního družstva naleznete zde.